Ι. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε», που εδρεύει στο Διμήνι Βόλου, οδός Διμηνίου, αρ. 19 και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί και εκμεταλλεύεται στην ως άνω διεύθυνση κατάστημα εμπορίας εργαλείων, κλειδαριών, ειδών κιγκαλερίας κλπ. Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 (γνωστός και ως GDPR) η εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, με την παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα των δεδομένων σας.

Η εταιρεία μας, που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ταχυδρομείου :
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε
Διμήνι Βόλου
οδός Διμηνίου, αρ. 12
Τ.Κ 38500
Τηλεφώνου: 2421085285 & 2421085553
Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email): info@papagtools.com
Tηλεομοιοτυπίας (fax): 2421085600 και
Hλεκτρονικών υπηρεσιών afoipapagianni.gr & papagianibros.com, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στους Ιστότοπους μας www.papagtools.com, afoipapagianni.gr, papagianibros.com.

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και διαχειρίζεται αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα και σεβόμενη απολύτως την κείμενη νομοθεσία.

ΙΙ. Αρχές Επεξεργασίας

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
 • Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε για ρητούς και νόμιμους σκοπούς μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που συλλέχθηκαν και τα οποία δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),
 • Με την επιφύλαξη της παρούσας πολιτικής δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή επιτρέπεται από την μεταξύ μας σύμβαση,
 • Τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή [και] για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με νέα προϊόντα μας ή [και] για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες,
 • Περιοριζόμαστε στον σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν,
 • Χρησιμοποιούμε τα απολύτως κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τον σκοπό που επιδιώκουμε προσωπικά σας δεδομένα («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
 • Χρησιμοποιούμε τα ακριβή προσωπικά σας δεδομένα και όταν αυτό είναι αναγκαίο τα επικαιροποιούμε, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση τους όταν αυτά είναι ανακριβή ή όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους,
 • Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

ΙΙΙ. Τα είδη των δεδομένων που συλλέγουμε & σκοποί

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες ή [και] τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Τι συλλέγουμε;

Κατά την αποστολή μηνύματος σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας / εκδήλωσης ενδιαφέροντος: e-mail, όνομα, επίθετο, φύλλο (προαιρετικά), ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά), αριθμό κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου, στοιχεία διεύθυνσης (πόλη & ΤΚ), επωνυμία, δραστηριότητα και το ΑΦΜ σας.

 • Κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρίας μας (ενημερωτικό δελτίο): e-mail,
 • Κατά την παραλαβή βιογραφικού σημειώματος: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, εθνικότητα, στρατιωτικές υποχρεώσεις, οικογενειακή κατάσταση, δ/νση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο, προϋπηρεσία, συστάσεις,
 • Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο: Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP), δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου, Πληροφορίες προτίμησης και υπηρεσιών (cookies), αρχείο παραγόμενο από τον Χρήστη.
 • Η εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας:
 1. η προσήκουσα εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε,
 2. η εξυπηρέτηση, διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε αμφότεροι και ερείδονται στη μεταξύ μας σύμβαση και σχέση,
 3. η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο,
 4. η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση:

Για να σας ταυτοποιήσουμε, για να σας προσφέρουμε καλή υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε προσηκόντως την μεταξύ μας έννομη σχέση, αφού η παροχή των ως άνω μνημονευθέντων προσωπικών σας δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία και εύλογη για την σύναψη των μεταξύ μας συμβάσεων, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες μας, για προωθητικές ενέργειες αυτών, για να πάρουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, και για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, για την διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων σας.


Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα – Τρίτοι Αποδέκτες Δεδομένων:

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. Η Εταιρεία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας στους κατωτέρω εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας.

 • Σε επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης,
 • Σε θυγατρικές της εταιρείες,
 • Σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετιγκ, διαφήμισης, για την εμπορική επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση, τήρηση αρχείου, εταιρείες ταχυμεταφοράς,
 • Σε εταιρίες υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού με βάσεις δεδομένων,
 • Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας με τον οποίο διατηρούμε σχέση σύμβασης,
 • Σε συνεργαζόμενους δικηγόρους,
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς.
 • Στους εργαζομένους της και των θυγατρικών της

Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων ότι τηρείται εκ μέρους τους επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

IV. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

 1. Το δικαίωμα της πρόσβασης, ήτοι να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η εταιρία, όπως και την προέλευσή τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12 και 15 του ΓΚΠΔ, στον οποίον ρητώς αναφερόμαστε (βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό). Το κείμενο του ΓΚΠΔ είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μορφή pdf στα ελληνικά πατώντας εδώ.
 2. Το δικαίωμα για διόρθωση, ήτοι να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς, προσκομίζοντας μας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο έγγραφο για την διόρθωση ή συμπλήρωση των πληροφοριών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12,16 και 19 του ΓΚΠΔ, στον οποίο ρητώς αναφερόμαστε [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό].
 3. Το δικαίωμα της διαγραφής, ήτοι να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ στον οποίο ρητώς αναφερόμαστε [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό].
 4. Το δικαίωμά στον περιορισμό της επεξεργασίας, ήτοι να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ, στον οποίο ρητώς αναφερόμαστε [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό].
 5. Το δικαίωμά στη φορητότητα δεδομένων, ήτοι να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε και μόνον αυτές σε άλλον οργανισμό - υπεύθυνο επεξεργασίας ή να τις δώσουμε σε εσάς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, στον οποίο ρητώς αναφερόμαστε [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό].
 6. Το δικαίωμά εναντιώσεως, ήτοι να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να αντιταχθείτε σ΄ αυτήν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 6 και 21 του ΓΚΠΔ, στον οποίο ρητώς αναφερόμαστε [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό].
 7. Το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, υπό τις περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, στον οποίο ρητώς αναφερόμαστε [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό].
 8. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίστηκε μόνον σ΄ αυτή κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1α του Γ.Κ.Π.Δ [βλ. link με τον Γενικό Κανονισμό], χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν από την ανάκλησή της.
 9. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα [σημ: Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628], εφόσον πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράτυπα ή παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε, προ της υποβολής της ως άνω καταγγελίας, όπως μας ενημερώσετε σχετικά, γνωστοποιώντας μας την συγκεκριμένη περίπτωση.
 10. Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, είτε να επιβάλει την καταβολή αντίστοιχου τέλους λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, τα έξοδα απασχόλησης για την ενδοεταιρική ενημέρωση και την πιθανή σχετική ανακοίνωση, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας. Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.

V. Πληροφορίες για τον τρόπο διασφάλισης των δεδομένων σας:

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων, ενώ λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server. Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα συμφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο με εντεταλμένο γι΄ αυτό το σκοπό προσωπικό, που δεσμεύεται με αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.


VI. Υποχρεώσεις χρηστών ιστότοπων.


Με την χρήση των Ιστοτόπων και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ενημερώνετε την εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Με την χρήση των ιστοτόπων της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί νομίμως την γονική μέριμνα επί του προσώπου σας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων. Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.


VII.Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και αν μας το ζητήσετε μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Επίσης μπορεί η εταιρεία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, για την χρήση τους: ενώπιον φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών αρχών, ελεγκτικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής ή αρμοδίου Δικαστηρίου μέχρι την προβλεπόμενη από τον Νόμο κατά περίπτωση προθεσμία παραγραφής ή για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται από τα αρχεία και το σύστημα μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν αναφερθεί.


VIII. Διαρροή Πληροφοριών.


Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση των δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.