ΨΑΛΙΔΙΑ IRWIN 10504311Ν ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΣΙΑ

ΨΑΛΙΔΙΑ IRWIN 10504311Ν ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΣΙΑ

Α-Ψ322
10504311N

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 x Τεμάχιο
10504311N