ΤΡΥΠΑΝΙΑ PIRANHA X54152 7Χ160 SDS+

ΤΡΥΠΑΝΙΑ PIRANHA X54152 7Χ160 SDS+

Α-Η3364
X54152

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 x Τεμάχιο
X54152