ΤΡΥΠΑΝΙΑ PIRANHA X54272 14Χ460 SDS+

ΤΡΥΠΑΝΙΑ PIRANHA X54272 14Χ460 SDS+

Α-Η3284
X54272

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 x Τεμάχιο
X54272