ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 90GR 7Χ14Μ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΥΖΙΑ
ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 90GR 7Χ14Μ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΥΖΙΑ
ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 90GR 7Χ14Μ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΥΖΙΑ

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 90GR 7Χ14Μ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΥΖΙΑ

CHAMPION CHINA
Α-Σ2684
870022-714

MEASUREMENT UNIT
1 x Ρολό
870022-714