ΔΙΣΚΟΙ DEWALT DT3711 125χ2,2χ22,2 ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

High perfomance diamond disc. Δίσκος διακεκομένης στεφάνης για κοπή πλακιδίων, τούβλων, σκυροδέματος