ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 20GRS

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ – DB HARDENER

Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.