ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ LENOX Τ3 17ΜΜ 3001111L

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ SPEED SLOT® ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T3 ™

50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

10% πιο παχύ τοίχωμα, προσθέτει δύναμη και ανθεκτικότητα.