ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 1000 GRS (900GRS ΚΑΘΑΡΟ)

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ – DB POLY-PLAMUUR

Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση.