ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 250 GRS (244GRS ΚΑΘΑΡΟ)

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ – DB POLY-PLAMUUR

Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση.