ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΝΟ 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

Aντιμουχλική σιλικόνη, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, ουδέτερης ωρίμανσης, για κτιριακές κατασκευές

Η Silicone-NO χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι, για αρμούς μεταξύ υαλοπινάκων και τοιχοποιίας, περιμετρική σφράγιση μεταξύ υαλοπινάκων και αλουμινίου, για τελική σφράγιση υαλοπετασμάτων, μπάνια, κουζίνες, ντουζιέρες και βιομηχανικούς χώρους όπου πρέπει να αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.