ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΙ ΝΕΡΟΥ DEN BRAVEN Ν.07 ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ ΛΕΥΚΑ ΕΛΑΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ

Χρωματιστός ακρυλικός ξυλόστοκος

To DB Wood-Putty είναι χρωματιστός, ακρυλικός ξυλόστοκος για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. 

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ