ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΙ ΝΕΡΟΥ DEN BRAVEN Ν.11 ΟΞΥΑ ΦΥΣΙΚΗ

Χρωματιστός ακρυλικός ξυλόστοκος

To DB Wood-Putty είναι χρωματιστός, ακρυλικός ξυλόστοκος για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. 

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ